Sudska i advokatska praksa

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDA ZADOBIJENIH POKRETNIM (KLIZNIM) VRATIMA – POKRETNA (KLIZNA) VRATA KAO OPASNA STVAR

Da li se klizna (pokretna) vrata smatraju opasnom stvari? Naknada štete zbog povrede od udara pokretnih (kliznih) vrata (sudski spor za naknadu štete u vidu fizičkih bolova, duševne patnje zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, pretrpljenog straha i naruženosti zbog pretrpljenih …

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDA ZADOBIJENIH POKRETNIM (KLIZNIM) VRATIMA – POKRETNA (KLIZNA) VRATA KAO OPASNA STVAR Pročitajte više »

POD (PODLOGA) KAO OPASNA STVAR-NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDA PRILIKOM PADA

Naknada štete zbog pada (sudski spor za naknadu štete u vidu fizičkih bolova, duševne patnje zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, pretrpljenog straha i naruženosti  zbog pretrpljenih povreda pri padu) je prilično česta pojava u sudskim sporovima. U svojoj praksi imao …

POD (PODLOGA) KAO OPASNA STVAR-NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDA PRILIKOM PADA Pročitajte više »

Scroll to Top